آگاهی، اعتقاد و عملکرد نسبت به داروهای گیاهی در درمان دیابت در مردم شهرستان زابل

پیام:
چکیده:
مقدمه

 دیابت قندی، یک بیماری مزمن است که با اختلال در متابولیسم کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها به علت کمبود کامل یا جزئی هورمون انسولین مشخص می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهند، قدیمی‌ترین نحوه‌ی درمان دیابت شیرین، استفاده از گیاهان بوده است. گیاهان ضد قند سنتی، می‌توانند یک منبع مفید از ترکیبات خوراکی کاهش دهنده‌ی قندخون باشند که به ‌صورت دارو و یا مکمل‌های غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از پژوهش حاضر، آگاهی، اعتقاد و عملکرد نسبت به داروهای گیاهی در درمان دیابت در مردم شهرستان زابل بود.

شیوه‌ی مطالعه

این پژوهش، یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که آگاهی، اعتقاد و عملکرد 340 نفر از ساکنان شهرستان زابل نسبت به داروهای گیاهی در درمان دیابت با استفاده از پرسش‌نامه را سنجید. برای مقایسه‌ی یافته‌ها، از آزمون‌های آماری تی مستقل، آنالیز یک‌طرفه، پس‌آزمون توکی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی‌داری 0/05 تلقی گردید.

یافته‌ها

اکثر شرکت‌کنندگان آگاهی (53/8 درصد) و عملکرد (40/6 درصد) متوسطی داشتند و از اعتقاد ضعیفی (45/3 درصد) نسبت به داروهای گیاهی در درمان دیابت برخوردار بودند. بین آگاهی با جنسیت، سن، وضعیت تاهل، سابقه‌ی بیماری دیابت و میزان تحصیلات، رابطه‌ی آماری یافت شد. همچنین بین اعتقاد با جنسیت، سن و وضعیت تاهل و بین عملکرد با جنسیت، سن و سابقه‌ی بیماری، رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده گردید (0/05 > p value). از نظر افراد مورد مطالعه، در نهایت بیش‌ترین گیاهانی که در درمان دیابت موثر دانسته شد به ترتیب آویشن، چای ترش و برگ نعنا بودند.‌

نتیجه‌گیری

شناخت گیاهان تغذیه‌ای- درمانی رایج مورد استفاده‌ی بیماران دیابتی می‌تواند در گسترش روش‌های صحیح و علمی در جهت بهبود بیماران دیابتی نقش موثری داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071413 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!