ارزیابی دریافت مواد مغذی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

رژیم غذایی و نحوه‌ی تغذیه، نقش بسیار مهمی در زندگی و سلامت انسان از بدو تولد تا زمان مرگ دارد. انواع مختلف بیماری‌ها، ضعف و ناتوانی‌ها، مرتبط با دریافت ناکافی مقادیر مواد مغذی هستند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین دریافت مواد مغذی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل بود.

شیوه‌ی مطالعه

پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد که در سال 1396 انجام گرفت. تعداد 242 دانشجو به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات توسط دو پرسش‌نامه شامل اطلاعات دموگرافیک و FFQ (Food frequency questionnaire) جمع‌آوری شد.

یافته‌ها

نتایج نشان داد که 64/38 درصد از کل انرژی در دختران، از کربوهیدرات‌ها و 12/17 درصد از پروتئین و 23/79 درصد از چربی تامین شده بود. در پسران نیز 63/63 درصد انرژی از کربوهیدرات‌ها، 12/57 درصد از پروتئین و 72/23 از چربی تامین شده بود. نتایج نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در مورد انرژی حاصل از درشت‌مغذی‌ها، تفاوت معنی‌داری از نظر آماری وجود ندارد (p value < 0/05). یافته‌ها نشان داد که دریافت روزانه‌ی ویتامین B6، B2، C، E، A و فولاسین و املاح کلسیم، منیزیم و روی در دانشجویان دختر و پسر به طور معنی‌داری کمتر از مقدار توصیه شده‌ی RDA بود (p value < 0/05).‌

نتیجه‌گیری

دریافت روزانه‌ی ویتامین B6، B2، C، E، A و فولاسین، املاح کلسیم، روی و منیزیم در دانشجویان کمتر از مقدار توصیه شده‌ی روزانه بوده است. لذا پیشنهاد می‌شود، دانشجویان به اطلاعات بیشتری در مورد عادات تغذیه‌ی سالم و مصرف کافی از مواد مغذی نیاز دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
110 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071416 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!