اثربخشی آموزش برنامه ی ارتباط زوج ها بر کاهش دلزدگی زناشویی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه‌ی ارتباط زوج‌ها (Couple communication program) CCP بر کاهش دلزدگی زناشویی انجام شد.

شیوه‌ی مطالعه

مطالعه‌ی حاضر، پژوهشی نیمه تجربی به شیوه‌ی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه شاهد بود. کلیه‌ی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی روها در شهر بجنورد در سال 1398، جامعه‌ی آماری این پژوهش را تشکیل می‌دادند. از میان زوج‌های واجد شرایط شرکت در مطالعه،20 زوجی که بر اساس غربال‌گری، دارای بالاترین میزان دلزدگی زناشویی بودند، به شیوه‌ی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و شاهد جایگزین شدند. پرسش‌نامه‌ی دلزدگی زناشویی پاینز (1998) ابزار این مطالعه جهت گرد آوری داده‌ها بود که زوج‌ها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون به آن پاسخ دادند. برنامه‌ی آموزشی (برنامه ارتباط زوج‌ها) در 10 جلسه یک ساعت و نیمه به شیوه‌ی گروهی به آزمودنی‌های گروه آزمایش ارایه گردید. آزمودنی‌های گروه شاهد در لیست انتظار قرار گرفتند. آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) برای تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها

نتایج تحلیل کوواریانس، نشان دهنده‌ی کاهش دلزدگی زناشویی زوج‌های تحت مداخله در مرحله پس آزمون بود. در گروه شاهد تغییر معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری

با توجه به اینکه آموزش برنامه ارتباط زوج‌ها در کاهش دلزدگی زناشویی زوجین موثر واقع شد، پیشنهاد می‌شود این برنامه‌ی غنی‌سازی زندگی زناشویی در جهت بهبود روابط و افزایش صمیمیت زوجین درکارگاه‌های آموزشی، گروه‌های زوج‌درمانی و مراکز مشاوره خانواده به کار گرفته شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
124 -133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071425 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!