طبقه بندی محصول مرزه (Satureja hortensis L) براساس سطح کود اوره مصرفی به کمک ماشین بویایی

پیام:
چکیده:

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.789.97.5.1591.1610 مرزه (Satureja hortensisL.) گیاهی معطر و از خانواده نعناعیان است که دارای خواص دارویی بسیار زیادی می باشد. امروزه در پرورش این گیاه از کود اوره استفاده می شود که تاثیر زیادی بر عملکرد آن دارد. اما استفاده بی رویه از کود اوره سلامت مصرف کننده را به شدت تهدید می کند. ازاین رو در این تحقیق، طبقه بندی محصول مرزه برداشت شده براساس میزان اوره مصرفی به کمک سامانه ماشین بویایی بررسی شد. اوره در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) به خاک اضافه شد. مرزه در کرت های آزمایشی و در شرایط گلخانه ای پرورش داده شد. رایحه نمونه ها به کمک سامانه بینی الکترونیک ارزیابی شد. به منظور بهبود سیگنال های خروجی بینی الکترونیک، داده ها به روش کسری نرمال شدند. برای ترکیب ویژگی ها از روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) و برای طبقه بندی آنها از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) استفاده شد. براساس نتایج، حسگر TGS822 بهترین پاسخ را در محدوده تغییرات کود اوره مورد آزمایش از خود نشان داد. براساس نتایج تحلیل مولفه های اصلی، PC1 و PC2 93% واریانس داده ها را مورد پوشش قرار دادند. همچنین ماتریس اغتشاش بهترین ساختار ANN، تفکیک 100% را نشان داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
789 -801
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071555 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!