ارزشیابی، رویکردی مناسب برای بهینه سازی سیستم های اطلاعاتی

چکیده:
امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که از حداقل سیستم اطلاعاتی استفاده نکند. در هزاره سوم، که توسعه فناوریهای پیشرفته اطلاعاتی ، ظرفیتهای جدیدی را برای بشر فراهم کرده است، استفاده از سیستمهای اطلاعاتی برای آسان شدن کارها، سرعت و دقت در تصمیم گیری، بهبود روندها، روش ها و فعالیتها، اجتناب ناپذیر است. سازمانها در استقرار سیستم های اطلاعاتی علاوه بر چشم انداز، خط مشی ها، ماموریتهای سازمانی، باید به انتظاراتی نیز توجه کنند که از آن دارند. ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی می تواند به مدیران و کاربران این فرصت را بدهد تا ضمن بررسی سیستم و پی بردن به نقاط قوت و ضعف آن، وضعیت را برای استفاده بهینه آماده سازند. هدف این مقاله برجسته کردن بحث ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی و بررسی ضرورتها، رویکردها و چارچوب آن است؛ لذا تلاش شده است تا ضمن بررسی ادبیات موضوع، ضرورتهای ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت آن برای بهبود امور، رویکردها و چارچوب ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی و شاخصهای ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی مورد بحث و مداقه قرار گیرد. ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی زمینه را برای بهبود، یادگیری سازمانی، توجیه سرمایه گذاری، تصمیم گیری و استفاده بهینه از منابع فراهم می کند و می تواند قبل از استقرار، هنگام و بعد از استقرار سیستم اطلاعاتی در سازمان انجام شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071564 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!