هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با درنظرگرفتن جریان های گذرای ژنراتورها

پیام:
چکیده:

جریان اتصال‌کوتاه در هر شبکه‌ای شامل جریان‌های حالت ماندگار و حالت گذرا است. در روش متعارف هماهنگی رله‌ها، از مولفه گذرای جریان صرف‌نظر می‌شود و رله‌ها براساس جریان‌های ثابت هماهنگ می‌گردند. مولفه گذرای جریان می‌تواند سبب عمل‌کرد سریع‌تر رله‌ها و درنتیجه به‌وجودآمدن ناهماهنگی بین رله‌های اصلی و پشتیبان شود. در این مقاله روشی جهت هماهنگی رله‌ها با درنظرگرفتن مولفه گذرای جریان اتصال‌کوتاه ارائه می‌شود. جهت مدل‌سازی تاثیر مولفه گذرای جریان اتصال‌کوتاه از مدل دینامیکی رله‌های معکوس زمانی استفاده می‌شود. در این روش به محاسبه TSM و IP رله‌ها با رعایت قیود هماهنگی پرداخته می‌شود. نشان داده خواهدشد که با وارد‌کردن IP به مسئله بهینه‌سازی، تابع هدف کاهش می‌یابد ولی ناهماهنگی بین رله‌ها به‌دلیل وجود مولفه گذرای جریان افزایش می‌یابد. جهت ایجاد هماهنگی بین رله‌ها از الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک بهره گرفته شده‌است. روش پیشنهادی و روش متعارف هماهنگی هم روی شبکه شعاعی و هم شبکه حلقوی پیاده‌سازی می‌شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1249 -1258
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071650 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!