یک راه کار جدید برای کاهش جریان هجومی با تثبیت شار پسماند در ترانسفورماتورهای قدرت

پیام:
چکیده:

در این مقاله، کاهش جریان هجومی در ترانسفورماتورهای قدرت، مورد تحلیل قرارگرفته و راه‌کار جدید برای کاهش موثر این جریان ارائه‌شده است. شار پسماند در ترانسفورماتورهای قدرت نقش مهم در مقدار جریان هجومی ایفا می‌کند. بنابراین، ابتدا روش محاسباتی برای تخمین شار پسماند با استفاده از داده‌های حین قطع ترانسفورماتور بیان‌شده است. در ادامه، روش دیگر با استفاده از مفهوم اندوکتانس پسماند برای تخمین شار در حالتی که دسترسی به این داده‌ها وجود نداشته باشد، پیشنهادشده است. با توجه به برخی محدودیت‌ها در این روش و نیز در اختیار بودن داده‌ها و نحوه قطع ترانسفورماتورها در اکثر موارد، یک راه‌کار جدید برای کاهش جریان هجومی معرفی‌شده است. در راه‌کار پیشنهادی، به‌جای تخمین شار پسماند، مقدار آن تثبیت‌شده و در موقع وصل مجدد ترانسفورماتور برای کاهش جریان هجومی مورداستفاده قرار می‌گیرد. هم‌چنین راه‌کار ارائه‌شده در انواع مختلف ترانسفورماتورها و اتصالات آن (ستاره و مثلث) بدون نیاز به نقطه خنثی قابل‌اعمال است. نتایج شبیه‌سازی‌ها کاهش موثر جریان هجومی با استفاده از روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1373 -1383
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071704 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!