پیش بینی رشد ترک در فولاد سازه ای St52 با استفاده از آزمون نشرآوایی وکاربرد آن برای سازه های فولادی

پیام:
چکیده:
تکنیک نشر آوایی ، یکی از روش های نوین در زمینه آزمون های غیر مخرب می باشد که قابلیت بررسی رشد ترک در قطعات فلزی را داشته و برای به کارگیری بر روی سازه هایی نظیر پل جهت بررسی و ضعیت اعضای آن مناسب می باشد و اطلاعات این آزمون می تواند برای برنامه ریزی زمان بندی نگهداری سازه پل به کار رود. در راستای پژوهش های تجربی، نمونه هایی از جنس فولاد سازه ای St52 به صورت نمونه های CT تحت بارگذاری خستگی محوری به منظور بررسی رشد ترک به همراه فیکسچر مورد نیاز نیز تهیه شد. سپس با کمک نتایج حاصل از آزمون های تجربی ارتباط بین پارامترهای نشر آوایی از جمله نرخ انرژی و نرخ شمارش، رشد ترک و عمر خستگی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از نتایج استخراج شده از آزمون نشر آوایی و خستگی و با استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات، مقادیر ثابت آن ها محاسبه شده و نهایتا طول ترک اندازه گیری شده و نتایج آن ارائه گردیده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071765 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!