مدل‏سازی سختی تایرها برپایه سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی با استفاده از رگرسیون فرآیند گاوسی

پیام:
چکیده:

آزمون های غیرمخرب، از قابلیت شناسایی عیوب و بررسی خواص قطعه بدون تغییر خواص قطعه، برخوردار می باشند. آزمون غیرمخرب فراصوتی در پژوهش های بسیاری برای مطالعه ویژگی های مختلف مواد از قبیل خواص مکانیکی و ساختاری، مورد استفاده قرار گرفته است. از سرعت انتشار امواج فراصوتی به شکل گسترده ای در اندازه گیری سختی فلزات استفاده می شود. در پژوهش حاضر برای اولین بار از روش غیرمخرب آزمون فراصوتی برای بررسی سختی لاستیک استفاده شده و مدل‏سازی توسط رگرسیون فرایند گوسی انجام شده است. به این منظور 87 نمونه آمیزه با فرمول‏بندی متفاوت تهیه و در دو دمای متفاوت پخت گردیدند. پس از فرآیند پخت خواص سختی و سرعت امواج فراصوتی طولی درون آمیزه اندازه‎‏گیری گردید. نتایج مدل‏سازی انجام شده توسط رگرسیون فرآیند گاوسی نشان دادند که مدل ایجاد شده به شکل موفقیت آمیزی قادر به پیش‏بینی سختی در لاستیک است. همچنین نتایج با وجود بررسی تکرارپذیری به وجود ارتباط بین سختی و سرعت امواج فراصوتی گواه است و امکان جایگزینی روش ارائه شده برای اندازه‏گیری پارامتر سختی وجود دارد.مزیت دیگر روش پیشنهادی زمان کوتاه انجام آزمون و عدم نیاز به جداسازی نمونه در خطوط تولید لاستیک است که باعث می شود بتوان از آن به شکل برخط در خطوط تولید تایر استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071766 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!