ارائه ی یک سیستم روانکاری نوین جهت بهبود خواص مکانیکی تیتانیوم فوق ریزدانه تولید شده به روش پرس کاری گرم در کانال همسان زاویه دار

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، پرس کاری گرم تیتانیوم خالص درجه 2 در کانال همسان زاویه دار یا ایکپ مورد مطالعه قرار گرفت. طراحی جدید قالب با زاویه کانال °90 مشکل جریان ناخواسته ی فلز بین دو کفه ی قالب، افزایش شدید نیرو و گیرکردن قطعه را برطرف کرده است. پس از سعی و خطا، مشخص شد بهترین مکانیزم روان کاری، استفاده هم زمان فویل مس و روان کار مولیبدن دی سولفاید است. در این شرایط عملیات ایکپ در دمای C°260 تا چهار مرحله با موفقیت انجام شد. بر روی نمونه های موفق، آزمون کشش اجرا و مشخص شد پس از چهار مرحله پرسکاری، استحکام کششی نهایی %57 افزایش و کاهش سطح مقطع تنها %14 افت داشته است. در نهایت با کم کردن دمای فرآیند و استفاده از سیستم روان کاری مناسب، استحکام کششی نهایی به 799 مگاپاسکال رسید که از مقادیر گزارش شده در پژوهش های مشابه بیشتر است. بررسی ریزساختار و رفتار شکست تیتانیوم ایکپ شده، به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام و نتایج نشان داد اندازه دانه نمونه از مقدار متوسط اولیه nm 18385 پس از 4 مرحله ایکپ به nm 729 رسید. همچنین تصاویر مقطع شکست پس از چهار مرحله ایکپ، ایجاد حفره های ریز، کم عمق و با توزیع یکنواخت را که نشان دهنده ی همگن شدن ساختار است، مشخص نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071770 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!