تعیین و کاهش انحناء ناشی از تنش های پسماند پس از فرایند پخت در چندلایه های نامتقارن کربن/ اپوکسی با استفاده از نانولوله های کربنی

پیام:
چکیده:

در این تحقیق به تعیین انحناء ناشی از فرایند پخت در چند لایه های نامتقارن متعامد سه فازی پرداخته شده است و اثر نانولوله های کربنی بر میزان انحناء مطالعه شده است. اجزای تشکیل دهنده چند لایه شامل الیاف کربن، زمینه پلیمری و نانولوله های کربنی می باشد، که درصد حجمی نانولوله های به صورت متفاوت و برابر با 0%، 1%، 2% و 3% در نظر گرفته شده است. برای تعیین خواص تک لایه سه فازی از مدل های میکرومکانیک شامل هالپین تسای، بریجینگ و شپری استفاده شده است. آنگاه اثرات درصد حجمی نانولوله های کربنی روی این خواص مورد مطالعه قرار گرفته است. افزودن 1% حجمی نانولوله کربنی به تک لایه پلیمری تقویت شده با الیاف، موجب کاهش ضریب انبساط حرارتی طولی و عرضی و افزایش مدول در راستاهای مختلف شده است. برای مطالعه اثر نانولوله های کربنی بر انحناء ناشی فرایند پخت، از مدل توسعه یافته هایر استفاده شده است. اثرات نانولوله های کربنی بر میزان انحناء برای طول های مختلف و طول بحرانی چند لایه محاسبه و بیان شده است. اضافه کردن 1% حجمی نانولوله کربنی باعث کاهش افزایش طول بحرانی به مقدار9% و کاهش انحناء به مقدار 14% شده است. به علاوه، نتایج تحلیل المان محدود نیز خطایی کمتر از ده درصد با نتایج مدل تحلیلی نشان می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071776 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!