مطالعه ی تجربی ماشین کاری چرخشی با جریان مواد ساینده و تاثیر دمای خمیر ساینده بر نرخ براده برداری فرآیند

پیام:
چکیده:
ماشین کاری چرخشی با جریان مواد ساینده (AFRM) شکل جدیدی از فرآیند ماشین کاری با جریان مواد ساینده (AFM) است که مولفان بتازگی آن را به عنوان یک روش پرداخت کاری و پولیش کاری غیرسنتی معرفی نموده اند. از آن جاییکه در AFM، تاثیر منفی افزایش درجه حرارت ماده ساینده در حین فرآیند بر نرخ براده برداری گزارش شده است در این تحقیق نقش این متغیر بر فرآیند AFRM مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابزار جدیدی مجهز به وسایل اندازه گیری فشار و دما و نیز وسیله ی تنظیم دما طراحی و ساخته شده و تغییرات دمای خمیر ساینده در حین فرآیند، اندازه گیری شده است. متغیرهای فرآیند در این حالت بر اساس شرایط بهینه ی ماشین کاری با حداکثر نرخ براده برداری در مطالعه ی قبلی مولفان انتخاب شده اند. نتایج تجربی با ابزار جدید نیز موید آن است که نرخ براده برداری و صافی سطح قابل حصول با AFM، در فرآیند AFRM نیز دست یافتنی هستند. همچنین در بازه زمانی مورد نیاز برای پرداخت کاری در AFRM، افزایش محسوسی در دمای خمیر اتفاق نمی افتد که این امر از مزایای روش جدید است. لیکن در صورت ادامه ی عملیات ماشین کاری، به دلیل افزایش درجه حرارت خمیر، نرخ براده برداری کاهش می یابد که از این حیث رفتار مشابهی با فرآیند AFM از خود نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
171 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071780 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!