تاثیر مدیریت راهبردی بر حوزه های عملکردی یک سازمان آموزشی- انتظامی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران ناجا)

چکیده:
مدیریت راهبردی به معنای توانایی پیش بینی و تجسم آینده، حفظ انعطاف پذیری، تفکر راهبردی و پی ریزی تغییراتی است که باعث تحقق مزیت رقابتی برای سازمان در آینده خواهد شد. این مطالعه با هدف شناسایی و تبیین تاثیر مدیریت راهبردی بر عملکرد یک سازمان آموزشی- انتظامی طراحی و اجرا شد. برای این منظور چهار بعد از ابعاد مدیریت راهبردی مبتنی بر الگوی دیویس و چهار بعد از حوزه های عملکردی یک سازمان مبتنی بر الگوی چریدس با استفاده از مطالعات کتابخانه ای استخراج تا روابط میان متغیرهای آنها تحلیل آماری شود. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه ای میان جامعه آماری متشکل از کارکنان و افسران آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران ناجا توزیع شد و داده های حاصل از پاسخ های جامعه آماری با استفاده از تحلیل رگرسیونی چندگانه، مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد چهار حوزه عملکردی فناوری اطلاعات، منابع انسانی، بازاریابی داخلی و کیفیت تحت تاثیر مدیریت راهبردی است. به بیان دیگر، سازمان آموزشی باید برای پیاده سازی راهبردها و بهبود عملکرد، ابعاد مختلف مدیریت راهبردی را به شاخص های کلیدی عملکرد پیوند دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071789 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!