ارائه الگوی بومی تنبلی سازمانی در سازمان های ایران با رویکرد DANP

چکیده:
یکی از چالش های سازمان ها در شرایط پویا،پیچیده و رقابتی امروز پدیده تنبلی سازمانی می باشد.اهمال و سستی کارکنان در انجام وظایف خود به صورت جمعی معضلی است که سازمان های ایرانی بیش از گذشته با آن مواجه هستند.در پژوهش حاضر هدف،ارائه الگوی بومی تنبلی سازمانی و اولویت بندی موثرترین عوامل تنبلی سازمانی در سازمان های ایران می باشد.به این منظور با مطالعه ادبیات پژوهشی و پس از اعتبار سنجی به روش دلفی فازی از نظر 20 تن از خبرگان استفاده و 4 بعد و 15 مولفه شناسایی شدند. انتخاب خبرگان به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد. در مرحله بعد با استفاده از ترکیب فرایند تحلیل شبکه ای و دیمتل (DANP) و به کمک نرم افزار متلب تمامی روابط مستقیم و غیر مستقیم بین ابعاد و مولفه ها محاسبه گردید الگوی نهایی تنبلی سازمانی ارایه گردید سپس بر مبنای ضریب اهمیت رتبه بندی ابعاد تعیین شد:عوامل سازمانی،عوامل مدیریتی،عوامل فردی،عوامل محیطی
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071791 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!