طراحی مدل بلوغ فرایندهای کلانتری های ناجا با استفاده از مدل بلوغ قابلیت یکپارچه

چکیده:
سازمان ها برای موفقیت، کسب رضایت ذی نفعان و حفظ بقای خود باید با محور قراردادن فرایندهای سازمانی، در راستای بهبود مستمر فرایندها تلاش کنند. مدل های بلوغ فرایندهای سازمانی، مدل هایی هستند که درراستای ارزیابی و بهبود فرایند سازمانی توسعه داده شده اند. مدل بلوغ قابلیت یکپارچه، مدلی است بنیادین که برای سنجش میزان بلوغ سازمان ها به کار می رود و با به کارگیری دانش و تجارب در مدیریت فرایندها و با تکیه بر این اصل که «کیفیت سیستم یا محصول متاثر از فرایندی است که در توسعه و نگهداری آن به کار رفته است»، ایجاد شده است. هدف این مقاله، ارائه مدلی برای ارزیابی سطح بلوغ فرایندهای کلانتری هاست که براساس آن بتوان درباره سطح بلوغ و اقدامات اصلاحی موردنیاز تصمیم گیری کرد. برای این منظور، پس از شناسایی فرایندهای سازمانی در کلانتری های منتخب ناجا و بررسی وضعیت موجود آنها و نیز با مدل برداری از مدل CMMI، مدل بلوغ قابلیت یکپارچه برای فرایندهای سازمانی کلانتری های ناجا توسعه داده شده است. مدل ارائه شده در این مقاله، مبنایی برای ارزیابی سطح بلوغ فرایندهای کلانتری های ناجا خواهد بود که براساس آن می توان نقاط ضعف و قوت فرایندها و اقدام ها و در نتیجه، کلانتری ها را نیز شناسایی کرده و براساس آن، راه کارهایی برای بهبود پیشنهاد داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071792 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!