مطالعه ریخت شناسی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در طی رشد

پیام:
چکیده:
ماهی شاه کولی با نام علمی Alburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772) متعلق به خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae) از ماهیان استخوانی با ارزش دریای خزر است. بررسی زمان شروع غذادهی، یکی از موارد قابل توجه درخصوص رشد لارو می باشد. در واقع، مشخص کردن روز باز شدن دهان ماهی و روز شروع تغذیه فعال و غذای مصنوعی (پلت) بر رشد ماهی موثر است مخصوصا این که ماهی شاه کولی بیش تر از منابع پروتئینی تغذیه می کند و این سرعت هضم و جذب مواد غذایی را افزایش می دهد. ماهی شاه کولی از روز پنجم بعد از تفریخ دهانش باز شد و به شکل یک شکاف دیده می شد. به منظور بررسی ویژگی های ریخت شناسی لاروها و بچه ماهی ها 10 عدد نمونه درنظر گرفته شد. طول لارو در این روز 2/2±4/6 میلی متر و وزن 0/010 گرم است و در این روز لارو می تواند از غذای محیطی داخل آب استفاده کند اما با توجه به این که سایز دهان این ماهی در روز هشتم به اندازه مناسبی می رسد و این اندازه 84 میکرومتر است (طول 4/4±5/5 میلی متر و وزن 0/013 گرم). این روز به عنوان شروع تغذیه پلت محاسبه شد که می توان علاوه بر غذای محیطی از غذای پلت (دستی) نیز برای لارو استفاده کرد. هدف از انجام این تحقیق تعیین زمان مناسب شروع غذادهی به ماهی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
163 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071814 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!