تاثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

پیام:
چکیده:
مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان طراحی و اجرا گردیده است. بدین منظور تعداد 891 قطعه بچه ماهی با متوسط وزن 0/2± 6/5 گرم به طور تصادفی در 27 مخزن فایبرگلاس در قالب 9 تیمار (33 قطعه ماهی در هر مخزن) توزیع شدند. بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان با جیره معمولی  و جیره حاوی سطوح مختلفی از اسیدفولیک (صفر، 6 و 10 میلی گرم) و ریبوفلاوین (صفر، 20 و 30 میلی گرم) مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان دوره 60 روزه پرورش، 30 عدد ماهی از هر تیمار به طور تصادفی انتخاب و پس از اندازه گیری فاکتورهای رشد، خونگیری از آن ها انجام شد. نتایج نشان دادند بیش ترین میانیگن افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب رشد روزانه، سلول های سفید خون، سلول های قرمز خون، هموگلوبین و هماتوکریت در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 20 میلی گرم ریبوفلاوین و 10 میلی گرم اسیدفولیک مشاهده شد که اختلاف معنی داری را با گروه شاهد و سایر تیمارها نشان داد (0/05>P). از نظر میزان بازماندگی اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد. براساس نتایج به دست آمده بهترین فرمول پیشنهادی برای تغذیه ماهیان قزل آلای رنگین کمان انگشت قد، ترکیبی از 20 میلی گرم ریبوفلاوین و 10 میلی گرم اسیدفولیک در هر کیلوگرم از غذای خشک است که با توجه به مقدار مصرف اندک ویتامین ها استفاده از این فرمول در مزارع پرورش ماهیان سردآبی مقرون به صرفه بوده و دارای توجیه اقتصادی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
191 -198
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071817 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!