بررسی همبستگی بین دانه بندی و موادآلی موجود در رسوب با شاخص های میکروبی در کانال های مجاور استخرهای پرورش میگو در خور تیاب

پیام:
چکیده:
نمونه برداری از رسوبات منطقه تیابجنوبی به جهت بررسی دانه بندی رسوبات بستر، باکتری های پاتوژن از فروردین تا مهر 96 طی چهارده گشت یعنی هر دو ماه یک بار صورت گرفت. ذرات شن در ایستگاه 2 با مقدار 1/5±70 در رتبه 1 و پس از آن ایستگاه 3 و 1 به ترتیب با مقادیر 2±62 و 1/7±60 در رتبه های بعد قرار دارند. ذرات سیلت در ایستگاه 1 با مقدار 1/8±22/6 درصد دارای بیش ترین و سپس ایستگاه های 3 و 2 به ترتیب با 2/5±15/7 و 3/2±11/9 درصد در رتبه های بعد قرار دارند. ذرات رس در ایستگاه 3 با 1/8±21/7 درصد دارای بیش ترین و ایستگاه های 2 و 1 با 1/8±18 و 2/1±16/3 درصد در مراتب بعدی قرار دارند. مقادیر کل مواد آلی با 0/4±6/3 درصد در ایستگاه 2 دارای بیش ترین و ایستگاه های 3 و 1 با مقادیر 0/6±6 و 0/6±5/6 درصد پس از ایستگاه 2 قرار دارند. مقادیر میانگین T count در 3 ایستگاه نشان می دهد ایستگاه های 3، 2 و 1 به ترتیب با مقادیر 380952، 295357 و 126904 عدد در لیتر در رتبه های 1 تا 3 قرار دارند. مقادیر میانگین MTN نشان می دهد که ایستگاه‎ های 1، 2 و 3 به ترتیب با میانگین 6/31، 6/24 و 6/16 در رتبه های 1 تا 3 قرار دارند. میانگین کلی فرم با مقادیر 0/63، 0/62 و 0/61 به ترتیب به ایستگاه های 1، 2 و 3 اختصاص یافتند. می توان نتیجه گرفت که پساب های حاصل از پرورش میگو بر میزان مواد آلی و نیز تعداد کل کلنی ها اثر افزایشی داشته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
271 -278
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071828 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!