میزان صید در واحد تلاش صیادی چهار نوع تله کوزه ای، قیفی، نیم کروی و استوانه ای برای صید شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در استخرهای پرورشی

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی میزان صید در واحد تلاش صیادی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) رهاسازی شده در استخرهای پرورشی واقع در حسینکوه شولم، متعلق به پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور در استان گیلان انجام شد. چهار نوع تله کوزه ای، قیفی، نیم کروی و استوانه ای با اندازه چشمه 8 میلی متر (گره تا گره مجاور) متناسب با مشخصات زیست شناختی و بوم شناختی شاه میگوی آب شیرین طراحی، ساخته و در سه استخر پرورشی مستقر گردیدند. از هر نوع تله در هر استخر 4 عدد به کار گرفته شد. تله ها به صورت طولی و پیوسته به هم متصل گردیدند و هر 24 ساعت مورد بازبینی قرار گرفتند. دوره زمانی نمونه برداری 60 روز درنظر گرفته شد. در مجموع، 2002 عدد شاه میگوی آب شیرین شامل 986 عدد نر و 1016 عدد ماده صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در نمونه های صید شده 1: 1/03 به دست آمد. بیش ترین درصد فراوانی شاه میگوهای صید شده در تله قیفی با 9/88 درصد در طبقه طولی 100-88 میلی متر بود. میزان صید در واحد تلاش صیادی برای تله های کوزه ای، قیفی، نیم کروی و استوانه ای به ترتیب 3/63، 2/43، 1/6 و 0/7 به دست آمد که دارای اختلاف معنی داری بودند (0/05>p). با توجه به نتایج به دست آمده، تله کوزه ای هم از نظر میزان صید در واحد تلاش صیادی و هم از نظر صید اندازه شاه میگوها در طبقات طولی مختلف بهترین عملکرد را داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
287 -292
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071830 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!