مطالعه پراکنش و فراوانی جوامع مروپلانکتون در جنوب دریای خزر، منطقه بندرانزلی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مطالعه ساختار مروپلانکتون، تغییرات فراوانی و تعیین زمان شکوفائی آن ها در سال ها و فصول مختلف در جنوب دریای خزر در 4 ایستگاه واقع در محدوده بندرانزلی بررسی و ارزیابی شد، نمونه ها به صورت فصلی از اعماق 5، 10، 20 و 50 متر طی سال های 1375 و 1380 تا 1392 گرفته شد. تعداد 15 گروه مروپلانکتونی شناسائی گردیدند. گروه های غالب مروپلانکتون شامل لاروهای Bivalvia ، Balanus improvises و diversicolorNereis بوده اند. فراوانی لارو دوکفه ای در سال 1375 افزایش بسیار نامتعارف داشت، به طوری که میانگین فراوانی آن حد 26000 عدد در مترمکعب رسید. فراوانی بارناکل تغییراتی را بعد از شکوفائی شانه دار بین سال های 1380 تا 1392 داشته است، به طوری که میزان فراوانی بارناکل  بین  98 و 4700 عدد در مترمکعب در سال 1380 و 1389 در نوسان بود. هم چنین شکوفائی فصلی بارناکل در بهار با میزان 3100 عدد در مترمکعب بوده است. فراوانی لارو نرئیس بین 1500 تا 60 عدد در متر مکعب به ترتیب در سال های 1380 و 1385 متغییر بوده است و در سال های قبل از شکوفائی شانه دار (1375) مشاهده نشد. شکوفائی فصلی لارو نرئیس در تابستان با میزان فراوانی 500 عدد در متر مکعب ثبت شد. بیش ترین پراکنش عمودی مروپلانکتون در عمق 50 متر در لایه های سطحی آب بود. یافته ها نشان داد، فراوانی مروپلانکتون از ساحل به سمت دریا کاهش می یابد. احتمالا عوامل محیطی و گونه های غیربومی دلیل مهم در پراکنش زمانی و مکانی مروپلانکتون در جنوب دریای خزر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
311 -318
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071833 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!