ساخت سازه RNA سنجاق سری القاءکننده خاموشی ژن و بررسی مقاومت ناشی از آن در برابر ویروس برگ بادبزنی مو GFLV

نویسنده:
پیام:
چکیده:
استفاده از ارقام مقاوم گیاهی بهترین راه برای کنترل عوامل ویروسی می باشد. القاء مقاومت به واسطه خاموشیRNA یک روش خوب برای ایجاد ارقام مقاوم به ویروس ها می باشد. ویروس برگ بادبزنی مو (GFLVGrapevine fanleaf virus) عامل یکی از مخرب ترین بیماری های ویروسی مو در سراسر دنیا است. به منظور بررسی امکان ایجاد مقاومت به GFLV مو با استفاده از سیستم القاء مقاومت به واسطه RNA، از توالی نوکلئوتیدی دو ژن این ویروس برای ساخت سازه سنجاق سری استفاده شد که در آن قطعه ای از هر ژن به طور جداگانه در جهت سنس و آنتی سنس در دو طرف یک ناحیه اینترونی و در مقابل 35SCaMV در پلاسمید pGA482G قرار گرفت. جهت تراریختیگیاهان Nicotiana benthamiana از سیستم Agrobacterium tumefaciens استفاده شد. پس از تایید انتقال ژن، گیاهان تراریخت به منظور ارزیابی مقاومت نسبت به GFLV، مایه زنی مکانیکی شدند. 10 روز پس از مایه زنی ویروس سه نوع واکنش مقاومت، حساسیت و تاخیر در بروز علایم در گیاهان مایه زنی شده مشاهده شد. آزمون الایزا نیز عدم حضور ویروس را در گیاهان مقاوم تراریخت تایید کرد. در این گیاهان حتی یک ماه پس از مایه زنی، هیچ گونه علایم ویروسی مشاهده نشد. درحالی که گیاهان تراریختی که حضور ویروس در آن ها با آزمون الایزا ردیابی شد، علایم موزاییک را یک هفته پس از مایه زنی و مشابه تیپ وحشی گیاهان مایه زنی شده با GFLV نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که سازه به کار رفته برای القاء مقاومت کارایی بالایی داشته و می توان از آن برای ایجاد مقاومت در ارقام مختلف مو نسبت به GFLV استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
395 -406
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071842 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!