مقایسه ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان سهمیه مناطق محروم با سایر دانشجویان در دانشکده پزشکی بندرعباس

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از عوامل موثر در پذیرش دانشجویان در رشته پزشکی، نوع سهمیه‌ی فرد شرکت کننده در کنکور است. در مناطق محروم مانند استان هرمزگان، سهیمه‌ی مجزایی به نام مناطق محروم نیز اعمال می‌شود. این مطالعه با هدف مقایسه‌ پیشرفت تحصیلی دانشجویان سهمیه مناطق محروم با سایر سهمیه‌ها انجام شد.

روش‌ها

 این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 754 دانشجو در دانشکده پزشکی بندرعباس، ورودی 8 سال متوالی (1386تا 1393) در سال 1396انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مرتبط با عملکرد تحصیلی از طریق سیستم سما و پرونده دانشجویان دریافت شد.

نتایج

دانشجویان سهمیه مناطق محروم در بین کل سهمیه‌ها از کم‌ترین معدل دیپلم (01/0p<) و ترم اول دانشگاه (0001/0p<) برخوردار بودند. معدل مقطع علوم پایه، مقطع فیزیو پاتولوژی و میانگین نمره امتحان جامع علوم پایه این دانشجویان از تمامی سهمیه‌ها به صورت معنادار (به غیر از سهمیه شاهد) پایین‌تر بود. این دانشجویان بیش‌ترین سابقه مشروطی (0001/0p<) و فارغ‌التحصیلی با تاخیر و تعداد اخراجی (بعد از سهمیه شاهد) (0001/0p<) را به خود اختصاص داده بودند. تفاوتی در خصوصیات دموگرافیک این دانشجویان با سایر سهمیه‌ها به جز در مورد میزان تاهل وجود نداشت.

نتیجه‌گیری

 با توجه به هدف سیاست‌گذاران سلامت کشور از تخصیص سهمیه مناطق محروم که همانا تامین پزشکان کارآمد در این مناطق است و با توجه به نتایج این تحقیق مبنی برعملکرد تحصیلی نامطلوب دانشجویان این سهمیه، لازم است مسوولان آموزشی به طراحی برنامه‌های پشتیبان جهت بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه مناطق محروم بپردازند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
444 -454
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071895 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!