بازتاب های فضایی معاهدات حقوقی منطقه ای؛ مطالعه موردی: معاهدات حقوقی اتحادیه اروپا

نویسنده:
پیام:
چکیده:

معاهدات منطقه ای در جهت شفاف سازی و بهینه سازی عملکرد نهادهای منطقه ای شکل می یابند و زمینه را برای هنماهنگی بهتر کشورهای منطقه ای فراهم می آورند. از طرف دیگر معاهدات منطقه ای به سیاست ها و عملکردهای نهادهای منطقه ای مشروعیت می بخشند؛ چرا که هر سیاست اتخاذی نهادهای منطقه ای توسط دولت ها به صورت دموکراتیک و داوطلبانه تایید می گردد. این معاهدات، فضای جغرافیایی مناطق مختلف را تحت تاثیر قرار می دهند و همچنین دارای یکسری بازتاب های مثبت و یکسری بازتاب های منفی نیز دارند. اتحادیه اروپا تلاش کرده است که تمامی سیاست های اعمالی خود را بر معاهدات منطقه ای استوار سازد چرا که این اتحادیه بر حاکمیت قانون بنا نهاده شده است. معاهدات اتحادیه اروپا فضای جغرافیایی منطقه را پس از جنگ جهانی دوم متحول کرده است. این مقاله بحث می کند که معاهدات اتحادیه اروپا یکسری بازتاب های مثبت و یکسری بازتاب های منفی در منطقه به همراه داشته است. بازتاب های مثبت این معاهدات عبارتند از: صلح و امنیت منطقه ای، ایجاد هویت منطقه ای جدید، ایجاد جامعه امنیتی، توسعه و کمرنگ شدن نقش مرزهای ملی. ایم مقاله همچنین این تفکر غالب که همگرایی اروپایی فقط دارای نتایج و بازتاب های مثبت بوده است را به چالش می کشد و عنوان می کند نخبگان و عموم مردم از همگرایی متنفع نمی شوند و حس در حاشیه بودن و محرومیت بخشی از مردم اروپا نیز از بازتاب های نامطلوب و منفی معاهدات منطقه ای و همگرایی حاصله از آن بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
52 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072076 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!