بازتاب تاریخ و مولفه‎های تاریخی در‎ پارادایم‏ها و اندیشه‏های جغرافیای سیاسی

پیام:
چکیده:

از دیرباز رابطه‏ای عمیق و پیچیده میان تاریخ و جغرافیا وجود داشته است. امروزه نیز اغلب زیرشاخه‎های علم جغرافیا نیازمند توجه به عامل تاریخ هستند. از زمان ابداع اصطلاح جغرافیای سیاسی، رابطه‏ای عمیق میان رشته جغرافیای سیاسی با تاریخ وجود داشته اما تبیین این رابطه کمتر موردتوجه جغرافیدانان سیاسی قرار گرفته است. مقاله حاضر که از نوع تحقیقات بنیادی-نظری است، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تاثیر عامل «تاریخ» و «مولفه‏های تاریخی»، در ساخت جغرافیای سیاسی می‎پردازد. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که چگونگی استفاده از عامل تاریخ و مولفه‏های تاریخی و هدف از توجه به آنها در پارادایم‏ها و دیدگاه‏های فکری-فلسفی وارد شده به رشته جغرافیای سیاسی، متفاوت بوده است. عامل تاریخ در اندیشه‏های ارائه شده در قریب به اتفاق دیدگاه‏های وارد شده به رشته جغرافیای سیاسی نقشی پررنگ داشته است، به گونه‏ای که با حذف عامل تاریخ، بسیاری از تحلیل‏های ارائه شده در جغرافیای سیاسی ناقص خواهند بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
79 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072077 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!