بنیان های فرهنگی منازعه ایران و عربستان

پیام:
چکیده:

ایران و عربستان سعودی، تقریبا از دهه 1950 به این سو، یکدیگر را به عنوان یک رقیب در نظر گرفته اند. رقابت ایران و عربستان، زمینه گسترده ای را دربرمی گیرد. این زمینه رقابت در کنار شماری از عوامل مادی و معنوی سبب بروز تنش و تیرگی در روابط تهران ریاض شده است. هراس این دو کشور متاثر از معنای غیرواقعی است که آن ها به مبانی و مولفه های فرهنگی یکدیگر بخشیده اند. در اثر این معنادهی، منظومه ای از معنا در ذهن آنان برساخته گردیده است که می توان آن را یک «گفتمان» نامید. این گفتمان از مجموعه ای عناصر چون مذهب، قومیت، ماهیت نظام سیاسی تشکیل شده است. این تحقیق در پی واکاوی نقش و جایگاه فرهنگ در تکوین منازعه در روابط ایران و عربستان است و این سوال را مطرح می سازد که فرهنگ چه جایگاهی در تکوین منازعه در روابط ایران و عربستان دارد؟ فرضیه پژوهش این است که دوگانه سازی عرب/ عجم، دگرسازی شیعه/ سنی، الگوپردازی مداخله و رویکرد محافظه کاری/ انقلابی از بنیان های فرهنگی منازعه در روابط ایران و عربستان است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
163 -181
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072081 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!