طبقه بندی امواج قلبی به منظور تشخیص سکته ی قلبی مبتنی بر استخراج ویژگی های ریخت شناسی از الگوهای فضایی- زمانی امواج وکتور کاردیوگرام

پیام:
چکیده:
مقدمه

 یکی از شایع ترین بیماری های قلبی- عروقی (Cardiovascular diseases یا CVDs) در سراسر جهان سکته ی قلبی (Myocardial infarction یا MI) است. با پردازش و واکاوی امواج الکتروکاردیوگرام (Electrocardiography یا ECG) و وکتور کاردیوگرام (Vectorcardiography یا VCG)، می توان به تشخیص و توصیف بیماری های قلبی نظیر MI دست یافت. یکی از روش های نوین در تشخیص، استفاده از متغیرهای فضایی- زمانی امواج وکتور کاردیوگرام است.هدف از انجام این مطالعه، تفکیک صحیح امواج سالم از بیمار به استفاده از طبقه بند شبکه ی عصبی مصنوعی و رسیدن به دقت و صحت قابل قبول و همچنین، نشان دادن مزایای وکتور کاردیوگرافی و به کارگیری آن به عنوان روشی جهت پوشش معایب الکتروکاردیوگرافی بود.

روش ها

در این تحقیق، علاوه بر به کارگیری امواج الکتروکاردیوگرام در حوزه ی زمان، از الگوهای فضایی- زمانی امواج وکتور کاردیوگرام به منظور شناسایی 80 بیمار مبتلا به MI و تمایز آن ها از 80 فرد سالم بهره بردیم.

یافته ها

زمانی که ترکیب ویژگی های 12 لید ECG و 3 لید VCG به ورودی طبقه بند شبکه ی عصبی پیش خور (Feedforward neural network) اعمال شد، صحت 2/91 درصد، دقت 6/92 درصد و ویژگی 0/90 درصد حاصل شد که نتایج، مقادیر بالاتری را نسبت به زمانی که ویژگی ها به صورت جداگانه اعمال شوند، نشان می دهد.

نتیجه گیری

مشاهدات بیانگر این است که روش های مبتنی بر ترکیب ECG و VCG، می توانند در تفکیک موارد MI از موارد سالم موثر باشند. امید است که این روش در ارزیابی بالینی و تشخیص نارسایی قلبی مفید واقع شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1192 -1199
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072099 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.