تعیین الگوی تجویز دارو در بیماران سرپایی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان سمنان و مقایسه آن با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

آگاهی از الگوی تجویز دارو در کشور و مقایسه آن با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می تواند بر تصمیم متولیان نظام سلامت در اجرای سیاست ها و مداخله هاضروری تاثیرگذار باشد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی تجویز دارو در بیماران سرپایی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان سمنان انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه، تعداد952.712 نسخه مربوط به سال 1396 شمسی در سطح استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت و شاخص های تجویز دارو شامل میانگین قیمت هر نسخه، میانگین اقلام هر نسخه، درصد نسخ حاوی 4 قلم دارو و بیشتر، درصد تجویز آنتی بیوتیک در نسخ، درصد تجویز داروی تزریقی و درصد تجویز کورتیکواستروئید (Corticosteroid) تفکیک نوع تخصص و همچنین به تفکیک سابقه فعالیت پزشکان استخراج و با استاندارد های ارائه شده توسط WHO مقایسه گردید.

یافته ها

میانگین قیمت نسخ 254.377 ریال و میانگین اقلام هر نسخه 2/65 بود. بطور کلی 26/9 درصد از نسخ حاوی 4 قلم و بیشتر دارو بودند. 55 درصد از نسخه ها حاوی آنتی بیوتیک و 29 درصد نسخ حاوی حداقل یک داروی تزریقی بودند. 11/1 درصد از نسخ نیز حاوی کورتیکواستروئید (Corticosteroid) سیستمیک بودند. همگی شاخص های مورد بررسی بالاتر از سطح مطلوب توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت بود.

نتیجه گیری

 این مطالعه نشان داد شواهدی از تجویز غیر منطقی دارو در شاخص های پلی فارماسی، (Polypharmacy) تجویز آنتی بیوتیک و داروی تزریقی در نسخ بررسی شده وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود نظارت کافی بر نحوه تجویز دارو و آموزش اصول نسخه نویسی برای پزشکان در دستور کار دست اندرکاران نظام سلامت قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
248 -258
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072313 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.