بررسی روش های مختلف تحریک جوانه زنی و شکست خواب بر بذر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii)

پیام:
چکیده:

نظر به اهمیت روز افزون بهره برداری های چندگانه از گیاهان بومی مناطق خشک، در این تحقیق روش های بهبود جوانه زنی کنگر (Gundelia tournefortii)، گونه گیاهی مناطق سرد و خشک، دارای ارزش خوراکی و دارویی، مورد توجه قرار گرفت. تیمارها در قالب طرح کاملا تصادفی بر بذرهای کنگر اعمال و سپس درصد و سرعت جوانه زنی، رشد طول محور زیرلپه و ریشه چه آن ها در داخل ژرمیناتور و دمای 1±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 3±70 درصد بررسی شد. تیمارها شامل شوک گرمایی (15 و30 دقیقه- 70 درجه سلسیوس) و چینه سرمایی (7 و 14 روز)، اسید سولفوریک 98 درصد (10 و 20 دقیقه)، جیبرلیک اسید با غلظت های 300 و 500 پی پی ام (24 و 48 ساعت) و هیومیک اسید (26 و 54 میلی گرم در لیتر)، تلفیق سرمادهی و جیبرلیک اسید و شاهد (آب مقطر) بود. نتایج نشان دهنده افزایش سرعت و درصد جوانه زنی، طول محور زیر لپه و ریشه چه بذور در تیمارهای هورمونی، شبه هورمونی و سرمادهی نسبت به شاهد در سطح 5 درصد بود و فقط تیمارهای اسید سولفوریک و حرارتی مانع از رشد مناسب ریشه چه و ساقه چه بذور شد. موفق ترین تیمار نیز تیمارهای تلفیقی جیبرلین با غلظت 500 پی پی ام و سرما (7 و 14 روز) با جوانه زنی در حدود 80 درصد بود. استفاده از این تیمار سرعت رشد جوانه را نیز بهبود بخشیده و باعث افزایش طول محور زیر لپه و ریشه چه شدند. همچنین چینه سرمایی (7 و 14 روز) با افزایش جوانه زنی در حدود 70 درصد و بهبود رشد ریشه چه و ساقه چه و مقرون به صرفه بودن آن، به عنوان یکی از مناسب ترین شیوه ها برای تحریک جوانه زنی کنگر پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
347 -358
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072417 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.