پایش فعالیت های تخمدانی در میش های سنجابی با استفاده از سنجش غلظت پروژسترون

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف از انجام این آزمایش، شناسایی فعالیت های تخمدانی در طول سال و تعیین طول مدت چرخه های فحلی گوسفند سنجابی بود. برای این منظور نمونه های سرم خون از 14 راس میش سنجابی غیر آبستن موجود در ایستگاه تحقیقات دامپروری مهرگان کرمانشاه به مدت یک سال و به صورت هفتگی و روزانه (21 شهریور تا 20 آبان) جمع آوری و با استفاده از روش رادیوایمنواسی غلظت هورمون پروژسترون آنها اندازه گیری شد. با بررسی روند تغییرات روزانه غلظت پروژسترون خون مشخص شد که در بازهی زمانی 20 شهریور تا 21 آبان ماه، چهار چرخه فحلی وجود داشت. میانگین طول چرخه های فحلی اول تا چهارم به ترتیب 2/41±6/30، 1/90±8/33، 2/50±9/17 و 3/11±16/08 روز و میانگین فاصله زمانی بین چرخه های فحلی 2/46±6/47 روز به دست آمد. در 61/54 درصد میش ها، اوج غلظت پروژسترون (2/02±2/80 نانوگرم در میلی لیتر) در ماه آبان ثبت شد و در 38/46 درصد، اوج غلظت پروژسترون (1/14 ± 1/45 نانوگرم در میلی لیتر) در فصل بهار، به ویژه در فروردین ماه ثبت شد. در ماه های خرداد، تیر، بهمن و اسفند به ترتیب 78/57، 78/57، 71/43 و 78/57 درصد از میش ها در شرایط خاموشی جنسی کامل بودند، اما در آبان همه میش ها چرخه تخمدانی فعال داشتند. میانگین طول مدت فعالیت تخمدانی حدود 38±215 روز در سال و در مقابل میانگین طول مدت خاموشی جنسی کامل 48±150 روز در سال برآورد شد. نتایج نشان داد میش های سنجابی حدود 60 درصد از زمان سال را دارای چرخه تخمدانی فعال هستند؛ بنابراین، به نظر می رسد اجرای برنامه های سه بار زایش در دو سال برای این گوسفندان به طور طبیعی قابل اجرا باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
557 -568
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072953 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.