تاثیر آموزش پیمایش مدیریت رفتار از طریق سلامت همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و بیش جنبشی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای: یک مطالعه آزمایشی تک نمونه

پیام:
چکیده:
مقدمه

ضدیت و بیش جنبشی از جمله رفتارهای کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای می باشند. با توجه به تغییرات زندگی ، مسافت و مشغله زیاد والدین فرصت مراجعه حضوری به درمانگر وجود ندارد؛ لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش پیمایش مدیریت رفتار از طریق سلامت همراه به مادران بر کاهش نشانه های ضدیت و بیش جنبشی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای انجام شد.

روش

روش پژوهش از نوع طرح های تک آزمودنی AB است. این پژوهش در شهر تهران و در سال 1397 اجرا شد. در این پژوهش، 4 مادر که نمرات بالایی به رفتار ضدیت و بیش جنبشی فرزندشان داده بودند، برای آموزش انتخاب شدند. مادران، برنامه آموزشی مدیریت رفتار را در 8 جلسه به صورت 6 جلسه مجازی و از طریق تلفن همراه و 2 جلسه حضوری توجیهی دریافت کردند. داده های پژوهش با استفاده از جداول، درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا اندازه گیری شدند.

نتایج

یافته ها نشان داد که درصد بهبودی کل برای هر سه کودک در متغیر اول ضدیت 61/43 و در متغیر دوم بیش جنبشی 69/74 به دست آمد. بعد از پیگیری یک ماهه، درصد بهبودی کل در هر دو متغیر افزایش پیدا کرد (75/77 و 79/47). بعد از پیگیری یک ماهه اثرات درمان همچنان ادامه داشت. در نتیجه هر دو فرضیه از نظر بالینی معنادار است.

نتیجه گیری

 با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که این آموزش کم هزینه، در دسترس و می تواند مکملی برای ارائه خدمات بهداشت روان حضوری به مادران با فرزند مشکل دار باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
207 -217
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073313 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.