بررسی کیفیت کدگذاری پرونده بیماران مبتلا به سرطان بر اساس ICD-10 در بیمارستان های دانشگاهی استان هرمزگان

پیام:
چکیده:
مقدمه

این مطالعه‏ با هدف تعیین وضعیت کدهایICD-10 اختصاص یافته به پرونده‏ های بیماران مبتلا به سرطان از لحاظ سه ویژگی صحت، کامل بودن و به هنگام بودن انجام شد.

روش

در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 374 پرونده با کدهای تشخیصی C00-D48 مربوط به سال 1394 به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‏ ها، فرم محقق ساخته شامل بخش های ثبت چکیده‏ اطلاعات بالینی، کدهای استادیاران و کدگذاران، بررسی و مقایسه کدها با هم، ثبت یافته‏ های حاصل از کنترل کدها در جداول ICD-10 و خطاهای استخراج شده از کدهای کدگذاران بود. عوامل موثر در بروز انواع خطای کدگذاری در سطوح مختلف و تاثیر آن ها بر صحت و کامل بودن کدها، دسته‏ بندی شد.

نتایج

در 79 پرونده (21/76 درصد) خطای کدگذاری مشاهده شد. تفاوت کدها، در سطح فصل در 30 مورد، به علت عدم رعایت قوانین انتخاب تشخیص اصلی و در 38 مورد از پرونده ‏ها ناشی از مطالعه ناکافی اطلاعات پرونده بود. از لحاظ کامل بودن، در 27 پرونده، کدهای کدگذاران نسبت به کدهای استادیاران دارای نقص بود. از نظر به هنگام بودن، طبق استاندارد سازمان جهانی بهداشت، کدگذاری پرونده‏ ها طی 48 ساعت پس از ترخیص بیماران، انجام می‏‏شد.

نتیجه گیری

کیفیت کدگذاری تنها وابسته به کدگذار نیست و عوامل دیگری از قبیل نقص در مستندسازی می‏تواند در کیفیت کدگذاری تاثیرگذار باشد؛ بنابراین آموزش ‏های مداوم در راستای رفع اشکالات، برای گروه‏های کدگذاران و مستندسازان به خصوص در زمینه‏ ی سرطان الزامی است. به دنبال آن استفاده از نتایج این مطالعه جهت برنامه‏ ریزی کارگاه ‏های مرتبط توصیه می‏شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
231 -242
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073315 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.