یک مدل آماری جهت ارزیابی سامانه های پرسش و پاسخ تعاملی با استفاده از رگرسیون

پیام:
چکیده:

همانند بسیاری از زمینه های دیگر زبان شناسی محاسباتی، ارزیابی نقش مهمی در سامانه های پرسش و پاسخ تعاملی ایفا می کند. با این وجود، در زمینه ارزیابی سامانه های پرسش و پاسخ تعاملی به طورتقریبی هیچ روش خاصی وجود ندارد که به ارزیابی کلی این سامانه ها پرداخته و همواره انسان باید در فرآیند ارزیابی مشارکت داشته باشد. ارائه مدلی که بتواند جایگزین انسان در فرآیند ارزیابی شود، یکی از موضوعات مورد توجه در این حوزه است. در این مقاله، یک مدل آماری مناسب برای ارزیابی سامانه های پرسش و پاسخ تعاملی جهت جایگزین کردن به جای انسان توسط مجموعه ای از ویژگی های جدید و رگرسیون ارائه شده است. با استفاده از چهار سامانه تعاملی موجود پایگاه داده ای مناسب ایجاد شد. تعداد 540 نمونه به عنوان داده مناسب در نظر گرفته شد تا مجموعه آزمون و آموزش بر اساس آن تشکیل شود. ابتدا پیش پردازش بر روی مکالمات صورت پذیرفت و بر اساس روابط تعریف شده، ویژگی های آماری از متن مکالمه ها استخراج و بر اساس آن ماتریس ویژگی تشکیل و سپس با استفاده از انواع رگرسیون سعی شد تا بهترین مدل استخراج شود که در نهایت رگرسیون غیرخطی سری توانی با RMSE به میزان 13/0 بهترین مدل را ارائه کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073949 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.