ارزیابی دوزیمتریک غدد بزاقی در درمان سرطان زبان با روش های پرتودرمانی با شدت تعدیل شده و تطبیقی سه بعدی

پیام:
چکیده:
هدف

هدف این مطالعه مقایسه دزیمتریک و رادیوبیولوژیک غدد بزاقی در بیماران سرطان زبان درمان شده با  تکنیک های مختلف پرتودرمانی با شدت تعدیل شده(IMRT)  و تطبیقی سه بعدی(3D-CRT)  می باشد.

مواد و روش ها

 این مطالعه بر روی طرح درمان 25 بیمار مبتلا به سرطان زبان در مرحله T2-T3/N0 صورت گرفته است. طراحی درمان بر روی تصاویر CT بیماران برای تکنیک های 3D-CRT و IMRT (با میدان های 5، 7 و9) برای همه بیماران انجام گرفت. سپس همگنی (HI) و تطابق دز (CI) در حجم هدف، بیشینه و میانگین دوز غدد بزاقی و احتمال بروز عوارض پاروتید محاسبه و مقایسه شدند.

یافته ها

 نتایج این مطالعه حاکی از افزایش HI  وCI  (به ترتیب تا 54/61% و 78/28%) در IMRT نسبت به 3D-CRT می باشد. هم چنین افزایش تعداد میدان تابش در تکنیک IMRT می تواند منجر به کاهش میانگین دز رسیده به غدد زیر زبانی (تا 52/9) و کاهش بیشینه دز دریافتی غدد تحت فکی (تا 93/6%) شود. استفاده از تکنیک IMRT با 5 و 7 میدان می تواند منجر به افزایش معنادار در احتمال خشکی دهان ناشی از پرتوگیری غدد پاروتید (تا 61/8%) نسبت به تکنیک 3D-CRT شود.

نتیجه گیری

 نتیجه گیری می شود که استفاده از تکنیک IMRT با 9 میدان در مقایسه با تکنیک 3D-CRT در بیماران سرطان زبان، منجر به همگنی و تطابق بیش تر در هدف و دز دریافتی کم تر غدد تحت فکی و زیر زبانی می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2074007 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!