ارتقای روش خطی سازی مستقیم در تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با استفاده از منحنی نربز

پیام:
چکیده:

با پیشرفت فرآیندهای ساخت و نیاز پیوسته به ساخت مجموعه های دقیق تر، درنظرگرفتن تلرانس های ابعادی و هندسی در تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی اهمیت زیادی یافته است. از این رو در دهه های اخیر، روش های متعددی برای محاسبه تاثیر خطاهای هندسی اجزاء روی عملکرد نهایی مجموعه توسعه یافته و مورد استفاده قرار گرفته اند. یکی از بهترین روش های تحلیل تلرانسی، خطی سازی مستقیم است. با وجود مزایای ارزشمند روش خطی سازی مستقیم در تحلیل تلرانسی ابعادی، این روش به علت ساده سازی های مورد استفاده، توانایی حل مجموعه هایی که دارای پروفیل با فرم آزاد هستند را ندارد. در این تحقیق، یک راهکار نوین برای درنظرگرفتن پروفیل های پیچیده در روند حل روش خطی سازی مستقیم پیشنهاد شده است. در روش ترکیبی پیشنهادشده، منحنی های بزیر (Bezier) کسری برای تعریف پروفیل اجزایی همچون پروفیل های بیضوی، بادامک ها، مفاصل لبه ای و پروفیل های غیردایروی که تغییرات خطای پیچیده ای دارند، استفاده شده است. سپس با استفاده از اصول روش خطی سازی مستقیم و درنظرگرفتن معادلات بزیر کسری، الگوریتم ارتقاداده شده تکمیل شد. به این ترتیب نه تنها می توان از مزایای مهم روش خطی سازی مستقیم در تحلیل تلرانسی ابعادی استفاده کرد، بلکه مجموعه های دارای اجزاء با پروفیل های پیچیده را نیز می توان بدون ساده سازی حل کرد. رویکرد ترکیبی بهبود داده شده با جزییات و همراه با حل نمونه ای از تحلیل تلرانسی مجموعه مکانیکی ارایه شده است. در نهایت، اعتبارسنجی انجام شده است و صحت رویکرد ارایه شده با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو مورد تایید قرار گرفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
751 -759
لینک کوتاه:
magiran.com/p2074701 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!