تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی

پیام:
چکیده:

این مطالعه به منظور تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن 14 تا 21 روزگی انجام شد. در سن 14 روزگی، تعداد 600 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی مخلوط نر و ماده به‌صورت تصادفی در 5 تیمار، 4 تکرار و 30 قطعه پرنده در هر تکرار قرار گرفتند. پنج جیره آزمایشی شامل جیره فاقد نیتروژن، ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت به نحوی تهیه شدند که در هر جیره تنها منبع آن پروتئین و اسیدهای آمینه ماده مورد آزمایش بود. میزان دفع درون زادی پایه اسیدهای آمینه متیونین، لیزین، ترئونین، آرژنین، والین، ایزولوسین، لوسین و هیستیدین به‌ترتیب 6/32، 306، 241، 104، 355، 497، 6/49 و 1/80 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک مصرفی به‌دست آمد. مقادیر قابلیت هضم استاندارد شده اسیدهای آمینه متیونین، لیزین، ترئونین، آرژنین، والین، ایزولوسین، لوسین و هیستیدین به عنوان اسیدهای آمینه ضروری در ذرت به ترتیب 48/94، 96/83، 33/88، 80/89، 15/92، 0/94 و 53/97 درصد؛ در گندم به ترتیب 54/92، 48/95، 81/89، 48/88، 11/90، 17/84 و 15/84 درصد؛ در کنجاله سویا به ترتیب 27/95، 08/83، 47/81، 45/91، 82/87، 92/81 و 87/85 درصد و در کنجاله گلوتن ذرت به ترتیب 27/86، 23/71، 03/78، 11/90، 23/93، 21/76 و 38/74 درصد به‌دست آمد. به‌طورکلی بیشترین مقدار ضرایب قابلیت هضم استاندارد شده متیونین، لیزین و آرژنین در کنجاله سویا و ترئونین در دانه ذرت به‌دست آمد. از طرف دیگر، کمترین مقدار ضرایب قابلیت هضم ایلئومی استاندارد شده برای اسیدهای آمینه مذکور به ترتیب در کنجاله گلوتن ذرت، ذرت و گندم به‌دست آمد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
353 -364
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076090 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.