بررسی اثر دستکش های آتش نشانی مختلف مورد استفاده در عملیات اطفاء حریق بر روی چابکی دست و انگشتان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

از شایع ترین مشکلات آتش نشانان تنزل عملکرد دست حین استفاده از دستکش های حفاظتی می باشد. با توجه به تنوع دستکش آتش نشانی در ایران، این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه اثر این دستکش ها بر چابکی دست صورت پذیرفت.

مواد و روش ها

دو مدل از مرسوم ترین دستکش های آتش نشانی جهت بررسی انتخاب شدند. چابکی با چهار تست استاندارد بنت، مینه سوتا، پگ بورد و پگ بورد اصلاح شده برای هر جفت دستکش در چهل دانشجوی مرد ارزیابی گردید. از تست های ویلکاکسون، ضریب همبستگی اسپیرمن، و فریدمن جهت مقایسه چابکی و فاکتورهای موثر بر آن استفاده گردید.

یافته ها

نوع دستکش اثر معنی داری بر روی چابکی دست دارد (P<0.001).  مطابق یافته ها تست پگ بورد اصلاح شده حساسیت بالایی جهت سنجش چابکی انگشتان دارد. تست پگ بورد به دلیل حساسیت ناکافی و ایجاد کاهش شدید در امتیازات جهت سنجش چابکی مناسب نمی باشد. تست بنت و مینه سوتا می توانند در سنجش چابکی هر دو دست با توجه به روند یکسانشان مورد استفاده باشند. اما تست مینه سوتا به علت ایجاد خستگی کمتر و رفع دیگر مشکلات می تواند به جای بنت استفاده گردد.

نتیجه گیری

دستکش های مختلف آتش نشانی موجود در بازار دارای اثرات متفاوتی بر روی چابکی دست و انگشتان می باشند که سازمان های آتش نشانی می بایست به این موضوع توجه نمایند. آزمون های پگ بورد اصلاح شده و مینه سوتا جهت ارزیابی چابکی حین استفاده از دستکش های آتش نشانی پیشنهاد می گردند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076132 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!