ارزیابی نیاز های زبانی تکلیف محور دانشجویان مدیریت ورزشی (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران)

پیام:
چکیده:
هدف

 هدف از این تحقیق شناسایی نیازهای زبانی تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران بود. 

روش

 این مطالعه از نوع آمیخته بدنبال بررسی عمیق دیدگاه‌های اساتید و دانشجویان درباره نیازهای زبانی تکلیف محور آموزش درس زبان تخصصی بود. با تعدادی از اساتید و دانشجویان رشته مدیریت ورزشی مصاحبه انجام گرفت. جامعه آماری در این مرحله شامل تعدادی با تعدادی از اساتید و دانشجویان رشته مدیریت ورزشی بود. از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سه نفر از اساتید درس زبان تخصصی که حداقل چهار سال سابقه تدریس داشتند با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در مطالعه همکاری نمودند. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری(دوازده نفر) که این درس را گذرانده بودند به عنوان نمونه آماری در مرحله کیفی انتخاب شدند. در مرحله کمی و بر اساس نتایج مرحله اول، پرسشنامه طراحی شد. این پرسشنامه به طور گسترده تر بین دانشجویان و اساتید (33 نفر) رشته مدیریت ورزشی توزیع شد. از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی جهت تحلیل اطلاعات جمعیت‌شناختی شرکت‌کنندگان و پاسخ‌هایشان استفاده شد. 

نتایج

 نتایج این مطالعه نشان داد که تکالیف واقعیت محور مهم که غالبا بایستی در کلاس‌های درس زبان تخصصی رشته مدیریت ورزشی بکار گرفته شود عبارتنداز: مشارکت در مکالمات روزمره، ارائه سخنرانی در همایش‌ها، گفتگو با متخصصین خارجی، درک مکالمات روزمره، روش کار و استفاده از دیکشنری با همه قابلیت‌های آن. نتیجه‌گیری: اطلاعات بدست آمده درباره تکالیف واقعیت محور و فراوانی‌شان را می‌توان در هنگام تصمیم‌گیری درباره تکالیفی بایستی جزئی از دوره آموزشی باشند مدنظر قرار داد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
45 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076326 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.