بررسی مدیریت پسماند شهرخمارلودر تابستان سال 1393

پیام:
چکیده:
مقدمه

افزایش میزان و تنوع پسماند تولیدی و عدم مدیریت صحیح آن،از مهم ترین معضلات جامعه بشری است.که نتیجه آن آلودگی محیط زیست و افزایش خطرات بهداشتی می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت مدیریت پسماند شهر خمارلو و ارائه راهکارهای مناسب در تابستان 1392 انجام گرفته است. 

مواد روش ها

این مطالعه بصورت توصیفی- مقطعی با بازدید میدانی از وضعیت مدیریت پسماند در سال 1393 در شهر خمالو انجام گرفت. به منظور تعیین مشخصات فیزیکی پسماند تولیدی در یک دوره 3 ماه (تیر، مرداد و شهریور) با بررسی در محل دفع پسماند شهر انجام گرفت. به دلیل کم بودن مقدار تولید روزانه پسماند شهری (یک کانتینر)، کل پسماند روزانه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای توزین از یک ترازوی 50 کیلوگرمی استفاده شد. برای تعیین دانسیته، زباله تولیدی را در ظرفی با حجم مشخص تخلیه، و از تقسیم وزن به حجم دانسیته پسماند ها بدست آمد.

 یافته ها

براساس نتایج تحقیق متوسط سرانه زباله تولیدی در این شهر در فصل تابستان02/2 می باشد. میانگین درصد وزنی مواد فساد پذیر 31/59، پلاستیک91/17، کاغذ 14/7، فلز 97/1، شیشه 58/3، منسوجات 09/3، چوب 87/3 و سایر 13/3 بدست آمد. میانگین وزن مخصوص3/358 شد. همچنین بیشترین درصد مواد آلی و کاغذ به ترتیب در مرداد و تیر ماه بودند.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافته ها 59% پسماند ها را موادتر و 41% مابقی را مواد خشک تشکیل می دهد. که شرایط برای اثرات نامطلوب زیست محیطی و بهداشتی مهیا می باشد. لذا آموزش همگانی برای کاهش حجم پسماند تولیدی با تاکید بر تفکیک در مبداو در پی آن مدیریت صحیح پسماند توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
255 -265
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076616 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.