طراحی و شبیه سازی گیت منطقی XOR مبتنی بر کریستال فوتونی دوبعدی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق با استفاده از ساختار کریستال فوتونی دو بعدی یک گیت منطقی XOR با فناوری ساخت آسان طراحی و شبیه سازی شده است. این ساختار شامل دو ورودی و یک خروجی به صورت مستقیم بوده و با استفاده از جابجا نمودن دو میله در محل الحاق ورودی ها، از انتشار نور در کانال های ورودی به هنگام غیرفعال بودن یکی از آن ها، جلوگیری می کند. بخاطر نوع طراحی این ساختار، خروجی های ما نزدیک ترین مقدار به ورودی های اعمال شده را داراست. در این مقاله سعی شده است تا توان نوری در خروجی بررسی شود تا بیشترین مقدار را به توان نوری ورودی داشته باشد. همچنین نشت به کانال ورودی مجاور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا کمترین مقدار را داشته باشد. محاسبات ساختار باند، از روش بسط موج تخت بوده و نتایج نشان دهنده این است یک PBG با طول موج 26/1 میکرومتر تا 92/1 میکرومتر ایجاد شده، که در این فاصله هیچ طول موجی نمی تواند در ساختار انتشار یابد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076639 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!