مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت شده در جیره آغازین بر عملکرد و فراسنجه های متابولیکی بره های زود شیرگیری شده قزل

پیام:
چکیده:
این آزمایش به منظور مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت شده در جیره آغازین بر میزان افزایش وزن روزانه، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های متابولیکی پلاسما در بره های قزل زود از شیرگیری شده انجام شد. تعداد 20 راس بره نر گوسفند قزل بعد از تولد و 4 هفته تغذیه با شیر مادر، به صورت تصادفی به 4 گروه 5 راسی تفکیک و بعد از طی دوره عادت پذیری به مدت 2 هفته، در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت دو ماه با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. جیره آزمایشی در گروه های آزمایشی شامل خوراک استارتر با نسبت کنسانتره به علوفه 90:10 و دارای مقادیر متفاوتی نمک کلسیمی اسیدهای چرب غیراشباع (3، 5/4 و 6 درصد) به عنوان منبع چربی بود. اثر تیمارها بر میزان ماده خشک مصرفی روزانه و افزایش وزن بره ها معنی دار بوده و بیشترین مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن در گروه مصرف کننده استارتر با 3 درصد پودر چربی مشاهده شد. ضرایب گوارش پذیری پروتئین خام، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی تحت تاثیر جیره غذایی قرار گرفت ولی تفاوتی در ضریب گوارش پذیری چربی خام در بین گروه های آزمایشی وجود نداشت. با افزایش درصد چربی در جیره، درصد اسید استیک، ایزوبوتیریک و نسبت استیک اسید به پروپیونیک اسید در شکمبه کاهش معنی داری را نشان داد. با این حال تفاوتی در غلظت اسید پروپیونیک، اسید بوتیریک، اسید والریک و ایزووالریک بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت. برخی از فراسنجه های پلاسما همانند میزان گلوکز و پروتئین تام خون افزایش معنی دار و مقدار تری گلیسیرید خون کاهش معنی داری در همه گروه های آزمایشی نسبت به گروه شاهد نشان داد. به طور کلی از نتایج این تحقیق می توان این گونه نتیجه گیری نمود که زود از شیرگیری بره ها با استفاده از خوراک آغازین حاوی 3 درصد مکمل چربی محافظت شده، باعث بهبود عملکرد بره ها، بدون تاثیر منفی بر سلامت بره ها می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
217 -228
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076715 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.