استراتژی آربیتراژ آماری بر مبنای مدل های عاملی قیمت سهام در بورس تهران

پیام:
چکیده:
استراتژی های آربیتراژ آماری به دنبال کشف فرصت های سودده با استفاده از روش های آماری هستند. ما در این مقاله از رویکرد جدیدی برای طراحی یک استراتژی آربیتراژ آماری متناسب با بورس تهران استفاده می کنیم. در این رویکرد پیشنهادی جدید، بجای اینکه قیمت سهام مختلف به صورت مستقل مدل سازی و پیش بینی شود، آن ها را به صورت یک کل در نظر می گیریم و الگوهای حرکتی مشترک بین آن ها که می تواند بیانگر حرکات کلی بازار باشد، را با استفاده از روش تحلیل اجزای اصلی شناسایی می کنیم. بعد از آن رفتار این الگوها (عامل ها) را مدل سازی و پیش بینی کرده و از طریق آن ها، بازدهی سهام را در آینده پیش بینی می کنیم. در نهایت سبدی از سهام منتخب در هر دوره تشکیل می دهیم. نتایج تجربی حاصل از این مقاله نشان دهنده سودده بودن این استراتژی ها است به طوری که استراتژی منتخب با پنجره زمانی 100 روزه و افق پیش بینی 1 روزه، بدون در نظر گرفتن هزینه معاملاتی توانست بازدهی متوسط سالیانه 115% را فراهم کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077185 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.