تعیین نقش تنظیم هیجانی در پیش بینی اضطراب امتحان و توانایی حل مساله دانشجویان

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه 

 هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش تنظیم هیجانی در پیش بینی اضطراب امتحان و توانایی حل مساله دانشجویان بوده است.

روش کار 

 جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه پیام مرکز رفسنجان به تعداد1500 نفر که از طریق جدول مورگان306 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند و به پرسشنامه های تنظیم هیجانی گراتز و روئمر (2004)، پرسشنامه اضطراب امتحانی ساراسون(1960) و پرسشنامه توانایی حل مساله اجتماعی دروزیلا (2002) پاسخ دادند و نهایتا 215 پرسشنامه کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج 

نتایج پژوهش نشان داد که تنظیم هیجانی، اضطراب امتحان دانشجویان را پیش بینی می کند و مقدار تاثیر آنها مثبت می باشد؛ به عبارت دیگر هر چه عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در کنترل، فقدان آگاهی، دشواری در انجام رفتار، دسترس محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی بیشتر باشند، اضطراب امتحان دانشجویان نیز بیشتر می شود. همچنین تنظیم هیجانی، توانایی حل مساله اجتماعی (حل مساله سازنده و حل مساله ناکارامد) دانشجویان را نیز پیش بینی می کند و مقدار تاثیر آنها برای حل مساله سازنده منفی و حل مساله ناکارامد مثبت می باشد.

نتیجه گیری  

به عبارت دیگر هر چه عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در کنترل، فقدان آگاهی، دسترس محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی بیشتر باشند، توانایی حل مساله سازنده دانشجویان کاهش  و حل مساله ناکارامد آنها افزایش می‎یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077537 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.