ارزیابی ذخایر نامتعارف شیل گازی در توالی های رسوبی «ژوراسیک میانی» تا «کرتاسه ی زیرین» در ناحیه ی لرستان

پیام:
چکیده:

مطالعات انجام شده در توالی های رسوبی «ژوراسیک» تا «کرتاسه» در ناحیه ی لرستان حاکی از وجود لایه هایی با گسترش ناحیه ای وسیع، ضخامت و مقدار ماده ی آلی قابل توجه در قاعده ی «سازند گرو» و راس «سازند سرگلو» بوده که در محیط دریایی باز و در شرایط احیایی رسوب کرده اند. مطالعات نشان می دهد که به جز بخش هایی در نواحی شمال شرقی، شمال غربی و بخش میانی ناحیه -در امتداد بالاآمدگی «اناران»- شرایط برای رسوب این لایه های غنی از ماده ی آلی در زمان پیشروی دریا فراهم بوده است. با بررسی تاریخچه «تدفین-حرارتی» این لایه ها، مشخص شده است که در مناطق قابل توجهی از ناحیه مورد مطالعه، مواد آلی این دو سازند، به ویژه در سازند سرگلو که به طور غالب از نوع «کروژن II» هستند، به حد بلوغ در حد پنجره ی گاززایی رسیده اند؛ که این موضوع با شواهد وجود گاز در چاه های ناحیه تایید می گردد.کانی های کربناته نیز به عنوان کانی غالب در دو سازند فوق وجود دارند. عمق تدفین متفاوت دو لایه ی هدف و شرایط زمین شناسی و ساختمانی مختلف، سبب ایجاد رژیم های فشاری متفاوت در این ناحیه شده است. این مساله از این جهت اهمیت دارد که انتظار تولید بیشتر در نواحی پرفشارتر، در تعیین محل مناسب حفاری مد نظر قرار خواهد گرفت. ارزیابی های پتروفیزیکی و اندازه گیری های آزمایشگاهی نشان از مقدار قابل توجه جذب گاز بر روی بخش های آلی افق های هدف و هم چنین وجود گاز آزاد در خلل و فرج بخش آلی و معدنی سنگ داشته است. بر این اساس با «مدل سازی استاتیک» انجام شده در گستره ی ناحیه ی هسته یا ناحیه مناسب با در نظر گرفتن حد مقدار «انعکاس ویترینیت» 1/2 درصد، حجم گاز جذب شده و گاز آزاد در دو سازند تخمین زده شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077585 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.