شبیه سازی روش های ازدیاد برداشت شیمیایی و انتخاب روش مناسب برای یکی از مخازن نفتی ایران

پیام:
چکیده:

یکی از روش های مهم در ازدیاد برداشت نفت که امروزه مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از روش ازدیاد برداشت شیمیایی یا آلکالین- سورفکتانت-پلیمر(ASP) است که با 27 درصد، بیشترین سهم را دارا است. انتخاب روش مناسب جهت افزایش برداشت نفت همواره یکی از دغدغه های مهم مهندسین مخازن بوده است که در این میان انتخاب روش شیمیایی مناسب نیز اهمیت پیدا می کند. در این مطالعه سعی شده است ضمن آشنایی مختصر با روش های شیمیایی ازدیاد برداشت نفت (سورفکتانت-پلیمر-آلکالین)، شبیه سازی این فرآیندها برای یکی از مخازن نفتی ایران با استفاده از نرم افزار اکلیپس 100 انجام شود. شش سناریوی تزریق آب، تزریق سورفکتانت، تزریق پلیمر، تزریق آلکالین-سورفکتانت، تزریق آلکالین-پلیمر و تزریق همزمان آلکالین-سورفکتانت-پلیمر در نظر گرفته شده است و با مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج سیلاب زنی آب، روش بهینه تزریق شیمیایی جهت ازدیاد برداشت نفت انتخاب شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مناسب ترین روش ازدیاد برداشت شیمیایی برای داده های مخزنی این پژوهش، روش تزریق ASP با ازدیاد برداشت حدود 20 درصد است. تزریق سورفکتانت، بعد از سیلاب زنی ASP، مناسب ترین روش ازدیاد برداشت شیمیایی برای داده های مخزنی این پژوهش است. هم چنین، استفاده از ترکیب آلکالین-پلیمر بدون سورفکتانت به هیچ وجه توصیه نمی شود، زیرا وجود آلکالین در کنار پلیمر نه تنها ضریب بازیافت نهایی را افزایش نمی دهد بلکه حتی در این پژوهش، استفاده از آلکالین در کنار پلیمر، نرخ افزایش ضریب بازیافت را کاهش داده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077588 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.