تولید صیانتی از منابع نفت و گاز: مفاهیم و الزامات

پیام:
چکیده:

اگرچه تولید صیانتی از مخازن هیدروکربوری از موضوعات چالش برانگیز است، اما تاکنون به منظور تبیین و تعیین شاخص های آن برای تطابق با بهره برداری از میادین هیدروکربوری مطالعات دقیق کمتری صورت گرفته و بیشتر کلیات تولید صیانتی مطرح شده است. در این راستا، اهمیت تولید صیانتی به اندازه ای است که در بند 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است. تولید صیانتی، مفهومی فنی است که در قامت حداکثر سازی ارزش اقتصادی منابع، معنای آن تحقق پیدا می کند. لذا در این نوشتار پس از مروری بر تاریخچه تولید صیانتی و تعاریف آن در سایر ممالک، از منظر منافع ملی شاخص های آن تبیین می گردد. در این راستا تولید صیانتی، از دو جنبه فنی و ارزش اقتصادی بررسی شده و اصول اقتصاد مهندسی، به عنوان جزئی تفکیک ناپذیر در کلیه عملیات توسعه و بهره برداری نیز در بطن موضوع مدنظر قرارگرفته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077591 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.