بررسی هیدروژئوشیمیایی و تعیین منشاء آلودگی چشمه سرگرو دهلران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
آلودگی و شوری آب های زیرزمینی خصوصا در سازند های کربناته از جمله چالش های مهم مدیریت آب می باشد. بررسی منابع آلاینده نشان می دهد شرایط تکتونیکی می تواند باعث تداخل منابع الاینده با آب های کارستی گردد. لذا شناخت آلودگی ها همچنین درک مکانیسم حاکم بر این فرایند کمک زیادی به تعیین محل تداخل و ارائه راهکار جهت خروج آب قبل از آلودگی می نماید. چشمه سرگرو یکی از چشمه های مهم دهلران می باشد که به دلیل کیفیت پایین مورد بهره برداری قرار نمی گیرد به منظور بررسی های هیدروشیمیایی، در یک بازه 10 ساله، داده های کیفی چشمه جمع آوری شد همچنین جهت تکمیل داده ها چهار مرحله نمونه برداری در منطقه صورت پذیرفت. جهت تحلیل داده ها از روش های گرافیکی، نمودارای ترکیبی، نسبت های یونی، نمودارهای تبادل یونی همچنین روابط تعیین کننده شوری استفاده گردید. نتایج بررسی ها نشان داد آب چشمه از لحاظ شرب و کشاورزی غیر قابل مصرف می باشد. بررسی نسبت های یونی و تبادلات یونی نشان داد مقادیر غلظت مولی کلر در تمامی دوره با سدیم تطابق نداشته همچنین سایر نسبت های یونی در منطقه موید تبادل یونی معکوس و یا تداخل شورابه عمیق نفتی می باشد. بررسی میزان برم و ید اندازه گیری شده و نسب وزنی آنها با کلر نیز تایید کننده اختلاط شورابه نفتی با آب چشمه می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
357 -373
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077730 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.