مطالعه بافت شناسی حفره دهانی مار دریایی Hydrophis cyanocinctus در سواحل میناب، دریای عمان

پیام:
چکیده:

مارهای دریایی بزرگ ترین گروه خزندگان دریایی هستند، اما نقش آن ها در زنجیره غذایی این زیستگاه ها همچنان ناشناخته مانده است. مطالعات بافتی حفره دهانی جهت تفسیر عادات غذایی، شناسایی ساختار غدد سمی و بزاقی در مارهای دریایی ضروری است. پژوهش حاضر برای مطالعه بافت شناسی حفره دهانی مار دریایی Hydrophis cyanocinctus  طراحی شده است. برای این منظور 6 عدد مار از سواحل میناب با تور ترال جمع آوری و با کلروفوم بی هوش شدند. سپس تشریح انجام و نمونه برداری از مناطق سقف و کف دهان صورت گرفت. بعد از طی مراحل معمول بافت شناسی در نهایت برش ها به روش های H&E و PAS رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مشاهده گردیدند. نتایج نشان داد اپیتلیوم، سنگفرشی مطبق شاخی شده و تخصص یافته بود. لامینا پروپریا حاوی بافت لنفوئیدی بود. در زیر مخاط RBC هسته دار، سلول های هتروفیل و سلول های بافت همبندی مشاهده شد. بافت غده ای، سروزی و موکوسی بود. لایه عضلانی مخطط مشاهده شد. غدد موکوسی به همراه بخش هایی از اپی تلیال PAS-مثبت بودند. نتایج این تحقیق بیانگر وجود شباهت های زیادی بین ساختار بافتی مار حاضر با بقیه مارها و خزندگان بود، لیکن تفاوت های ساختاری قابل توجهی نیز مشاهده گردید که می تواند به عنوان یک مدل اختصاصی برای مارهای دریایی تعریف گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2078511 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.