ارزیابی تاثیر عملکرد بخش خنثی در رفتار و مقاومت برشی پسماند جامد شهری تازه و سالخورده

پیام:
چکیده:

مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی تاثیر مواد خنثی و با استفاده از آزمایش سه محوری بزرگ مقیاس در نمونه ی زباله های تازه و سالخورده در مرکز دفن کهریزک تهران انجام و برای بررسی آن، سنگ دانه های با درصدهای شکستگی مختلف و با مقدار 15٪ وزنی به نمونه ها اضافه شده است. نتایج نشان می دهد وجود بخش خنثی باعث افزایش مقاومت برشی توده ی زباله تا 3 برابر مقدار اولیه شده و هر چه مواد مذکور، زبری و سطوح ناصاف بیشتری داشته باشند، مقاومت برشی افزایش بیشتری نشان می دهد. تاثیر وجود بخش خنثی در نمونه های تازه به دلیل ماهیت اجزاء زباله، بیشتر از نمونه های سالخورده است، ولی مقاومت برشی نمونه های سالخورده در شرایط یکسان تا 50٪ بیشتر است. همچنین بخش خنثی، تاثیر بیشتری در افزایش پارامتر زاویه ی اصطکاک داخلی (Phi) دارد و می تواند آن را تا 3 برابر افزایش دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2078720 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.