ارزیابی مشکلات فضاهای عمومی پارک خودرو از دید شهروندان تهرانی

پیام:
چکیده:

کمبود پارکینگ عمومی در شهر تهران به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش ترافیک شهر، آلودگی هوا و در نتیجه کاهش رفاه شهروندان مطرح است و انجام مطالعاتی که دغدغه های اصلی شهروندان تهرانی در برخورد با مشکل مذکور را شناسایی و جهت گیری های لازم برای برنامه ریزان شهری را مشخص کند، لازم به نظر می رسد. به همین منظور در پژوهش حاضر، ابتدا با بررسی استانداردها و آمار مرتبط با پارکینگ های عمومی بر وجود مشکل پارک خودرو در تهران صحه گذاری شده و سپس با مراجعه به صاحبان خودرو، دامنه ی مشکلاتی که عدم وجود فضاهای پارک خودرو برای آن ها به وجود آورده است، شناسایی شده است. براساس نتایج به دست آمده در حدود 74٪ از شهروندان اعتقاد دارند که به طور متوسط زمانی بیش از 10 دقیقه برای یافتن جای پارک صرف می کنند و یافتن جای پارک خودرو برای حدود 65٪ از آنان، تنش عصبی زیادی ایجاد می کند. نتایج به دست آمده حاکی از آثار منفی اجتماعی روانی کمبود پارکینگ در زندگی شهروندان است
که باید به عنوان معضلی جدی با آن برخورد شود و می تواند در تنظیم سیاست های شهری استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله فنی و ترویجی
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2078722 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.