کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانه زایی منگنز همراه با رادیولاریت های نورآباد دلفان (شمال غرب لرستان)

پیام:
چکیده:

محدوده مورد بررسی در شمال‌غرب استان لرستان و بخشی از نوار افیولیتی بروجرد-‌کرمانشاه در زون زاگرس رورانده به سن ژوراسیک بالایی-‌کرتاسه زیرین واقع‌شده است. نهشته‌های منگنز در منطقه نورآباد دلفان به‌صورت عدسی‌های نامنظم و کوچک و میان‌‌‌لایه ای با چرت‌‌های رادیولاریتی تشکیل‌شده که با توالی‌‌های آهکی متوسط تا ضخیم‌لایه، دسته‌های رادیولاریتی، مادستون و لایه‌هایی از شیل و آهک‌‌های پلاژیک پوشیده‌شده است. کانه‌زایی منگنز اغلب به‌صورت سین ژنتیک (همزاد) همراه با رگه‌های ژاسپروئیدی و سیلیسی‌ شده مشاهده شده است و در مرحله بعدی به‌صورت اپی ژنتیک (استوک ‌ورک و رگه و رگچه) همراه با واحدهای کربناته و کانسنگ سین‌ژنتیک، در واحدهای چرت رادیولاریتی رخ‌داده است. بررسی‌های ژئوشیمی نشان‌داد که نسبت عناصر Mn/Fe در کانسار از 65/4 تا 59/38 گرم در تن (با میانگین 29/8 گرم در تن) و نسبت Al/Ti از 35/0 تا 5/2 گرم در تن (با میانگین 24/7 گرم در تن) متغیر است. نسبت Co/Zn، مقادیر پایین Cu (با مقدار میانگین 122 گرم در تن) و Ni (با مقدار متوسط میانگین 112 گرم در تن) و همچنین غنی‌شدگی عناصر تقریبا متحرک مثل Sr, As Zn, Ba, Fe, Mn, Si بیانگر شباهت کانی سازی با کانسارهای هیدروترمال-‌هیدروژنی زیردریایی در بستر حوضه اقیانوسی است. بررسی‌های کانی شناسی (میکروسکوپی، پراش سنجی پرتو ایکس و الکترون مایکروپروب) نشان می‌دهد که پیرولوزیت مهم‌ترین کانی منگنز منطقه را تشکیل‌داده که این کانی با محتوای بالای تیتان، مشابه با ذخایر منگنز موجود در توالی افیولیتی است. با توجه به شواهد موجود نهشته شدن کانسار منگنز در منطقه نورآباد دلفان را می‌توان در اثر جانشینی‌‌های اولیه منگنز در سنگ‌ میزبان تحت‌‌تاثیر فرایندهای هیدروترمال-‌هیدروژنی اولیه و کانی سازی ثانویه ناشی از تحرکات زمین‌ساختی گسل‌های عمده در منطقه دانست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
603 -627
لینک کوتاه:
magiran.com/p2079232 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.